Hero Image

alephswes-arsmote

Extra funktionalitet i Jönköpings OPAC JULIA

Daniel Forman höll ett föredrag om Julias OPAC och en kort introduktion till de verktg som man som systembibliotekarie kan använda sig av. Målet var att uppmuntra deltagarna att ta tag i utvecklingen av sin OPAC, och att visa några goda exempel på hur man kan lägga upp arbetet. Verktyg För att arbeta med Aleph:s databas använder Daniel Oracle sql developer som är gratis. Nytt för mig att det var gratis. Open sourcealternativet som många använder är Toad . SUB använder Toad. Jag ser bara fördelar med att använta ett SQL-gränssnitt, men naturligtvis bör man kunna gå in via en kommandotolk om det krisar.

För textredigering visade han Putty/VI. Varför förstår jag inte riktigt. Kanske för att det är det som de flesta inom Alephswe använder när de redigerar Aleph-filer/tabeller och känner sig hemma i. Att använda ett ftp-program och en texteditor eller en texteditor med inbyggd ftp-klient är smidigare för mig, men startsträckan för en VI-användare är säkert onödigt lång i en timmes presentation.

Nyförvärv

Nyförvärv tog Daniel upp som ett bra exempel på när det inte bara räcker med teknik. Att titta på processer och arbetsflöden i organisationen är en lika stor del i utvecklingen. Vad som är ett nyförvärv kan variera. I SDI-profilerna finns det tre vilkor som ska vara uppfyllda...

Bokomslag

Hämtar Högskolebiblioteket i Jönköping från både Amazonoch Adlibris. LibraryThing erbjuder också tjänsten gratis. Libris köper Bokrondellensbilder. BTJ köper enligt ett rykte från Adlibris. Det finns många sätt att lösa detta på, och det går utmärkt att kombinera dem.

Zeitgeist

Zeitgeist är en lista med innehåll som ska spegla användningen av katalogen. Man kan likna den med den ofta efterfrågade hylla/vagn med nyligen återlämnad litteratur som brukade stå på folkbiblioteketn. Det finns mycket att lyfta fram här. De mest populära sökningarna, minst utlånad litteratur, böcker med längst kö? Titlarna med flest beställningar senaste månaden? osv. Söktips Suger upp sökordet från urlen och analyserar det. De har en default-text som de använder och sedan ersätter beroende på vad söksträngen innehåller. Finns ordet uppsats med i söksträngen så hänvisas man till uppsatsdatabasen osv.

SFX API

SFX-API Har funnits sedan SFX 2.0 Okänt även hos Ex Libris(?!). Jönköping har implementerat det så att de gör ett uppslag mot SFX med postens ISSN i Full-999-body via en OPENURL. ($0100 $0200) och presenterar de olika fulltextkällorna och vidaresökningsmöjligheterna i anslutning till posten.

Did you mean

För detta finns det ett färdigt script på EL Commons som använder sig av Yahoo. Jag glömde fråga hur Jönköping gör. Att hämta data ur den egna basen är lockande, men kräver säkert lite kraft.

TICtoc

TicToc är en tjänst som levererar innehållsförteckingar på vetenskapliga tidskrifter via RSS. Perfekt till Omvärldsbevakaren. Jönköping kompletterar tidskriftsposten med innehållsförteckning om den finns hos tjänsten. http://www.tictocs.ac.uk/ För att lösa det parsar de en text-fil som tillhandahålls av TicToc med title och lank till rss-flöde.

Övrigt

Vyer som ett lager ovanför Oracle-tabellerna Ett tips från Christian på KB för att komma runt problemen med Alephs inte helt lättgenomträngliga tabellstruktur är att ta fram vyer som representerar de aktuella tabellerna, men med mer lättbegripliga namn. Vyerna kan sedan uppdateras om tabellstrukturen ändrats vid uppdateringarna av Aleph, och de skript man tagit fram kan därmed behållas oförändrade.

För mycket arbete i SQL kan innebära problem med Oracle-licenserna. KB hade råkat ut för detta.

WAI/Section5 Det finns sätt att klara wai/section5 med javascripttunga sidor. Måste kolla det.

Javascriptbibliotek Jquery biblioteket för dagen. KB, Exlibris, och Vi!

SRU/SRW

Uppsök

MODS,

MARCXML

Tidskrifter i SFX, ILS eller bägge? Jkpg har svängt om var tidskrifterna ska ligga. Allt i Julia eftersom de känner att de har bättrre kontroll där.

Årsmöte

Välkomsttal av XXXX

Ett väl förberett tal om OPAC och annat. Alephswehistoria från XXX berättade lite om den första tiden med Alephswe.

Rapport från systemseminariet i Israel:

Enklare uppgraderingar

Det ska bli lättare att uppgradera systemet. Detta kan vara ett förhandlingsargument.

SFX bX är en modul i SFX som med hjälp av användargenererad data guidar användaren till liknande artiklar i SFX. Modulen kostar, och man kan välja om man vill vara med och bidra med data till tjänsten eller inte.

 • Nya funktioner i aleph20:

 • Loggning av batchjobb

 • Utvecklad opac?

I övrigt tamt med nyheter.

ARC-utbildningen - Kursen verkar ha varit tillfredsställande.

Virtuella servrar - Riksantikvarieämbetet kör och det fungerar för dem. Högskolan väst uppgraderar till 18 på virtuella servrar i maj.

Länkprogrammet - KB har testat det program som bygger länkar mellan vissa fält och de är nöjda.

ADAM - Ingen Sverige har fått det att fungera ännu.

Pinkod - Umeå har dragit igång.

Diskussionen övergick till att prata single sign on, Alaph och CAS, PDS…

Mittuniversitetet tittar på LDAP, Använder Advanced Bookings, Uppgraderingen gått dåligt, deras anpassning hade inte kommit med.

KB Har kommit igång med ARC, Brottas lite med hur de olika baserna presenteras. SLBA, Regina, World Cat, Samsök, Libris, mfl * SUB Verde funkar, Shibboleth, Vill ha hjälp med att ta fram ett perlscript som avgör vilken teckenkodning en exportfil med poster har.

OPAC-Workshop

Daniel inledde med lite historik och visade på några olika paradigm. Intressant och bra!!

Proquest - Ebscohost/worldcat Summon. En intressant tanke var att Diva och andra repositories hade kunnat bestå av en filserver och poster i ILS:et. Om man nu ändå inte vill ha fulltextsökning, vilket t ex. DSpace tillhandahåller.

Deltagarna hade fått svara på några frågor, i förväg. Daniel gick igenom dem och vi diskuterade gemensamt, om än något begränsat resultatet. Resultatet: Är du nöjd med opac: 5.71 Berika OPAC: 8.05 RSS: 6.59 Söka i opac via andra gränssnitt: 5.09 Taggning: 4.95 Bibliotekariegenererade omdömen:4.77 -. Öppna bibliotek Klustring: 7 Samsökning 8.09 Grafisk integrering.8.77 Stavangerexempel Integrering av länkservertjänster: 8.95 Tillgång till servermiljön:7.82

Workshopen avslutades med att vi delades in i grupper för att diskutera. Brist på tid och en lite heterogen grupp innebar att det inte gav så mycket.

Information från Fujitsu

Historia Christian berättade några episoder från de första åren med Aleph. Bland annat om hur en utvcecklare på ICL i Sverige tog ledigt i tre månader och kom tillbaka med ett matigt buggrättningspaket som fungerade väl och som sedan kom att ingå i den riktiga releasen.

Nya försäljningar

Nya funktioner:

 • RSS,
 • Vidaresökning,
 • SFX-integrationen,
 • Google books-integration,
 • inköpsförslagsformulär
 • ADAM-kampanj under året…
 • ARC Ny service pack
 • Verde Ny strategi sedan i höstas.
 • Ingen sushi (Höstad statistik från innehållsleverantörer) Statistikmodulen ersätts med en webtjänst.
 • SFX Collection tool - BeståndsanalyS
 • SFX administratörskurs i skiftet maj/juli
 • Sfx version 4 Q1 2010
 • Snart lanseras bX! 3000 dollar/år eller 15000$/år för konsortium. Herbert van de Sompel

Metalib

 • Bättre administration
 • Sista utgåvan ska vara en helt ny produkt.
 • Motsats till vad som ryktades i Tel Aviv...

Primo I nästa version:

 • Fulltextsökning
 • Integration av cirkulationsfunktioner vilket innebär att AlephOPACen försvinner på sikt.
 • Webbharvesting. Är väl en naturlig följd av fulltextsöket. Jag undrar just hur den konfigurationen ser ut.

Christian bjöd på tårta! Europeanaföredrag

Libris som lokal opac

Årsmötesförhandlingar

Nästa möte på KB

Visning av UMDAC