Hero Image

NDC 2014 Keynote Luke Wroblewski: It’s a Write/Read (Mobile) Web

Luke Wroblewskij NDC 2014 Keynote

Inledningstalare för konferensen var Luke Wroblewski, och han avfärdade på ett underhållande och tankeväckande sätt ett antal myter om den mobila webben: vad användarna gör, hur det ser ut framöver, vilka enheter som kommer att säljas osv.

Sedan visade han vad detta får för konsekvenser för oss som utvecklare.

Enligt Wroblewski är mycket av vår uppfattning om den mobila webben felaktig. Vi shoppar, läser och gör vädligt många saker på mobilen i första hand. Vi använder den mer hemma än någon annanstans. Att mobilen skulle leda till så kallad Snack Reading stämmer heller inte längre.

Hans huvudbudskap är att göra allt så enkelt det bara går. Detta för att mobilanvändandet till 49% sker med en hand och då till 72% med tummen. Det är därför viktigare än något annat att designa för att systemet ska användas på detta sätt.

Han hade några bra exempel. Han jämförde Hotel Tonight som är så enkelt att de varit tvungna att införa en tröskel så att katter och barn inte av misstag ska boka rum. Detta till skillad från Hotels.com som i snitt kräver 40 klick för att genomföra en bokning. Hotel Tonight har ett snitt på fyra klick.

Det handlar om att släppa sina käpphästar. Yelp höll emot i fem år innan de till slut släppte ut möjligheten att skriva recensioner i sin app, och då med förbehållet att de skulle ta bort det om det missbrukades. Behöver man en söktjänst i appen eller kan man gömma den bakom navigering?

Multi device use

En närliggande utveckling att hålla koll på är att s.k. multi-device use. Här såg Wroblewski fyra grupper av aktiviteter:

Access

Åtkomst till samma data på flera enheter. Som exempel nämnde han att kunna få sin browser synkroniserad över flera enheter precis som Google gör i Chrome

Flow

Att kunna överföra sitt arbetsflöde. Ett exempel är att söka upp en plats på google maps och sedan ha den bland som en destination i telefonen. Extremfallet är Google chrome Racer

Controll

Att kontrollera den ena enheten med den andra. Bland exemplen är att använda telefonen för att logga in på den andra enheten såsom Nordeas Bank ID eller One ID.

Push

Att kunna skicka innehåll till en annan enhet. Såsom att projicera bilder på en TV.

Se hela presentationen på Vimeo

It’s a Write/Read (Mobile) Web from NDC Conferences on Vimeo.

Rolligt begrepp: Crack berry prayer - att hålla mobilen med båda händerna och trycka med tummarna så att det ser ut som en bön.