Hero Image

Första stapplande i Powershell

Jag har precis börjat titta på PowerShell. Bättre sent än aldrig. Här listar jag två nyttiga funktioner efter deras motsvarighet i *nixvärlden. Jag lägger till fler vartefter jag lär mig dem.

”Tail”

För att följa en loggfil I realtid I Windows är det bara att skriva följande:

get-content C:\TEMP\Log\viola.txt –Wait

Sparar ni dessutom den texten I en textfil med ändelsen ps1 så är det lätt att köra samma kommando igen genom att högerklicka och välja Run with PowerShell…

Powershell

Uppdatering: I PowerShell version 3 finns det lite fler växlar om man vill anpassa sitt skript. TechSpace beskriver detta. Så här ser ett sådant exempel ut:

gc App_Data\Logs\UmbracoTraceLog.txt -Tail 10 -Wait

”Curl”

Har det mindre roliga namnet Invoke-WebRequest. Men det lever väl upp till Windowsmiljöns rykte när det gäller långa uttrycksfulla variabel- och metodnamn.

För att kolla om en Solrserver är uppe kan man köra följande kommando:

Invoke-WebRequest http://solr,myurl:8080/solr/admin/cores?action=status -TimeoutSec 1

Man kan enkelt göra det mer komplext.

Här är ett exempel på ett skript som anropar Solr en gång var tionde sekund och sedan slutar. Spara som en ps1-fil och testa.

$i = 1
do {
Invoke-WebRequest http://solr,myurl:8080/solr/admin/cores?action=status -TimeoutSec 1
Start-Sleep -s 10
$i++
}
while ($i -le 10)