Hero Image

Hej då MetaLib

Nu har den delen av Samsök som består av ExLibris MetaLib stängts ner. Mer står att läsa på Librisbloggen och i de olika utredningar som gjorts.

MetaLib möjliggjorde sökning i flera databaser samtidigt och vi var många som hade höga förväntningar. Dessa grusades efterhand och några år var det ganska tyst kring systemet. MetaLib fick dock en mindre nytändning i och med det upptäcktes att licenserna för MetaLibs API ingick i avtalet. Detta i kombination med Xerxes tillät biblioteken att bygga egna gränssnitt. Jag experimenterade mycket med Xerxes men installerde det aldrig i någon skarp miljö

I och med införandet av Discoveryverktygen på forskningsbiblioteken är MetaLib inte längre relevant och den sista tiden har det främst använts som databaslista och ERM-system för just databaser.

På Stockholms universitetsbibliotek integrerades först MetaLib som databaslista på webbplatsen via dess API och på senare tid har vi använt MetaLib som källa i Solr för att få in databaserna i samma sökgränssnitt som den övriga katalogen. Nu kommer databaserna att katalogiseras i Libris och i förra veckan indexerade vi för sista gången MetaLib i Solr.

Indexeringen har vi gjort via API:et och det har fungerat mycket bra. Eftersom MetaLibs data är lagrat i en sorts MARC-XML-format har vi kunnat använda samma metoder som vi har för indexeringen av katalogen.

Vill man se hur databaserna från Libris och MetaLib skiljer sig åt i katalogen kan man se detta ännu någon tid. Avgränsa på databaser och klicka fram källa ur avgränsningarna till höger. Se bild

Metalibfacetter

Jag genomförde några jämförelser mellan EBSCOs EDS och MetaLib vad gällde svarstider. EBSCO vann med i snitt tre sekunders svarstid mot MetaLibs tio. Det intressanta var - om jag minns rätt - att MetaLib alltid tog tio sekunder på sig att svara, även när man sökte i enstaka databaser. Det här var 2011. EBSCO har numera en betydligt snabbare svarstid och MetaLib är sedan länge en produkt på utgående.