Hero Image

Lets encrypt och Azure

Let's_Encrypt Det här med att hålla på med cert som går ut var tredje månad verkar vara något som är på väg bort för de som kan starta nya projekt på Azure iom alla nya tredjepartslösningar.

Dock verkar det lite krångligt att få till det för oss som redan konfigurerat upp det manuellt.

Här är en guide för hur man uppdaterar certen från Let encrypt: Picture by raw.githubusercontent.com/letsencrypt/website/master/static/images/letsencrypt-logo-horizontal.svg, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=47031340