Hero Image

Licensvisning med data från FOLIO

När jag arbetade vid Stockholms universitetsbibliotek arbetade vi med att lyfta fram licensinformation och användningsvillkor i bibliotekets OPAC och Discoveryplattform: SUB%20licence%20display

Det här var på många sätt ett lyckat projekt, inte minst för att visa vad man kan åstadkomma med öppna API:er från de inblandade systemen (EDS; SOLR; SFX; Verde).

Jag fick nyligen en fråga om vad man kan åstadkomma med FOLIO på det här området. Svaret är att det för närvarande finns åtminstone två implementationer av licensvisning baserat på data i FOLIO.

Den första är den som Chalmers byggde som en del av deras FOLIO-implementation. Den är byggd som en fristående applikation som länkas från EDS: Chalmers%20license%20display

Den andra möjligheten är ett plugin i EBSCOs Publication Finder (EBSCOs A-Z-erbjudande): license_terms_pub_finder

Bägge approacherna bygger på ett anrop till EBSCOs knowledge-bas för att hitta rätt ID att använda mot FOLIOs license API.