Hero Image

Logiskt i kontexten

Jag har fortfarande respekt för IoC-containers och använde länge Singeltons trots deras avigsdor. Nyligen hittade jag till System.Runtime.Remoting.Messaging.CallContext och allt har varit frid och fröjd under en tid.

Efter en refaktorisering tappade jag plötsligt alla värden i de här objekten. Mängder av NullReferenceExceptions. Jag trodde ett slag att jag min faiblesse för statiska metoder och objekt tagit ut sin tribut, men det visade sig snart att det var i kod som kördes i andra trådar som värdena försvann.

Tack vare frågan Why does LogicalCallContext not work with async? på Stackoverflow fick gåtan både sin förklaring och sin lösning.

Bara att ersätta

var user = (User)CallContext.GetData("CurrentUser");

med

var user = (User)CallContext.LogicalGetData("CurrentUser");

Enkelt.