Hero Image

Medieplanering för Book-IT (2)

Bibliotekarien har tagit fram en prototyp på ett system som gör det lätt att navigera bland din statistik. Du kan välja exakt de placeringar och avdelningar som du vill få fram nyckeltal på, du kan jämföra två urval med varandra och du kan se förändringar mellan olika år.

Hör av dig för en demonstration.