Hero Image

ndc-2014-denise-jacobs-get-rid-of-your-inner-critic

Denise Jacobs NDC 2014

Denise Jacobs hjälpte oss på ett personligt och praktiskt sätt att finna och hålla vår inre kritiker i schack. Hon kallar den inre kritikern för Trollet under bron till vårt undermedvetna. Kritikern håller vår kreativitet och produktivitet tillbaka. Det här går tydligen också att visa fysiologiskt genom att studera hjärnvågor.

Tecken på att din inre kritiker är framme:

  • Du tänker att du inte är tillräcklig för situationen
  • Du upplever att du alltid är upptagen, men utan att vara särskilt produktiv
  • Du tänker att du borde hunnit med så mycket mer vid det här laget
  • Du lider av Imposter-syndromet. Du är orolig att dina brister ska avslöjas. Jacobs menar att Imposter-syndromet istället är ett tecken på att du befinner dig på just rätt nivå.
  • Danny Cruger-effekten: Känslan av "I totally nailed it" när det du gjort egentligen inte är så bra.
  • Du känner att det inte är tillräckligt bra. Du har perfektionistiska drag.
  • Du prokrastinerar. Mer om The loop of procrastination/perfectionism nedan

Jacobs talade mycket om hur många växlar mellan prokrastineraren och perfektionisten.

För att bli av med kritikern måste man bannlysa alla slavord från sitt ordförråd såsom måste, ska, borde osv. Sedan ska man undvika alla typer av jämförelser med kollegorna.

Men kritikern fyller en viktig funktion, så lika viktigt som det är att bli av med honom under den kreativa fasen, lika viktigt är det att ta fram honom när det är dags att sålla bland idéerna.

För att hålla kreativiteten vid liv är det viktigt att hålla sina framgångar färskt i minnet.

Här tänkte jag på att vi som utvecklare lämnar systemen bakom oss lite för snabbt och att de försvinner för snabbt ur minnet. Jag tror ett trick kunde vara att ta fram något föremål vid varje större release som tecken på vad man åstadkommit.

Du är inte den koden du skriver. Blanda inte ihop dig själv med dina prestationer.

Hur man bryter loopen av prokrastinering och perfektionism

Perfektionisten

Perfektionisten får aldrig sin belöning.

Practice makes perfekt. Många försök ger en bättre produkt. Det kan inte bli perfekt första gången, det är så lärande går till. Det är så barn lär sig saker.

Försök att sänka ribban genom att medvetet göra saker fel eller dåligt. Testa att lägga dig på 80% av perfekt och våga lämna det där. Anamma Agile startup-idéerna.

Prolkrastinerarern

Läs The procrastinators field guide

Öka värdet hos det du måste göra så att det blir ännu viktigare att få gjort

Koncentrera dig inte på att lösa uppgiften, försök istället koncentrera dig på att förbereda arbetet med den. Till slut sitter du där med en perfekt bryggd kopp kaffe på ett städat skrivbord och tänker att du ändå kunde skriva några ord. Sedan rullar det på…

Pröva strukturerad prokrastinering. Det innebär att du skriver listor på saker du måste göra och så prokrastinerar du något, men får ändå något på listan gjort.

Eliminera distraktioner. Skriv en att-inte-göra-lista. Lär dig att välja bort saker. Det är viktigt vad du läser, men lika viktigt vad du inte läser. Använd något system för att blockera distraktioner på telefon och dator. Testa Pomodoro, men para det med fem minuters vila innan så att du kan koppla bort distraktionerna en smula.

Sätt upp en kvot som du ska fylla. Sedan är det tillräckligt oavsett vad klockan är.