Hero Image

Nordisk mobiltelefoni i Halmstads nya bokbuss?

Uppdatering: Sedan artikeln skrevs har Nordisk mobiltelefoni bytt namn till ICE.net. Halmstad valde att köra bibliotekssystemet i bokubussen off line, men har en uppkoppling hos ICE.net för övrig internetåtkomst.

På Halmstad stadsbibliotek har vi under våren varit testpiloter för Nordisk mobiltelefonis 3g-alternativ för mobilt bredband. Vi anmälde oss för att se om detta kunde vara ett alternativ till den radiolänk vi idag har för vår bokbuss. Radiolänken har daterad utrustning och tillståndet löper ut vid årsskiftet varför vi står inför valet att hitta alternativa kommunikationer eller välja en offline-lösning för bibliotekssystemet i bussen.

De alternativ vi har för kommunikation som jag kan se det:

  • Wimax, som idag inte är tillräckligt utbyggt.
  • 3G som vi tidigare testat och som vi upplever har väldigt ojämn täckning.
  • Satelitkommunikation, som ju är på tok för dyrt.
  • Nordisk mobiltelefoni.

Täckningen verkar vara mycket god, bokbusspersonalen tog oss till de ställen där man tidigare upplevt dålig täckning såsom ute mot havet och i dalsänkor. Ingenstans låg hastigheten under 300k/s nedströms. Uppströms låg det kring 50k/s oavsett var vi befann oss. Noterbart är att vi upplevde sämre hastigheter inne i centrum, men inga stora avvikelser.

Vilket av NMT och 3G som har bäst täckning är inte helt lätt att säga. NMT ska vara ha en täckning motvarande 80 procent av sveriges yta vilket kan jämföras med 3G som ska täcka 8 860 000 personer av sveriges befolkning, där de bor.

Kommer vi att bli kunder då? Jag tror det. Prisbilden är inte så farlig för de mängder data vi tänker skicka. Det handlar framför allt om transaktioner i bibliotekssystemet och viss webbanvändning. Några publika datorer är för närvarande inte planerade i bokbussen. På IDG idag skrevs det ju annars om att det var en dyr tjänst eftersom gränsen för fri nedladdning ligger på 2GB/månad för det enklaste abonnemanget.

Hur kommer vi att lösa själva systemet då? Vi anammar antagligen den lösning som Axiell släpper i och med version 6.4 av Libra.se som innebär att man har en offline-lösning i bussen som kontinuerligt synkroniseras mot huvudservern. I praktiken borde detta innebära att man har en korrekt bild av verkligheten den största delen av tiden, men att det vi avbrott i kommunikationen blir stunder då man arbetar i ett offline-läge. Att vi inte väljer att köra helt online beror på att vi inte litar fullständigt på kommunikationen samt att Libra, både i version 3 och 6 verkar kräva högre bandbredd än vad 3G och NMT kan leverera.

Problemen är dock inte slut där. Libra.se kommer vi att få installerat under december, och Halmstads nya bokbuss, utan radiolänk, kommer redan i oktober, varför vi tvingas ha någon form av övergångslösning. Lösningen blir antagligen att köra Libra version 2 via en klient eller Telnet, vilket man gör idag, kommunicerandes via NMT. En annan lösning vore att köra Freelib, en webbklient för Libra (och även BOOK-IT). Den blir kanske inte lika snabb som att köra en textbaserad klient, men tillräckligt snabb och säkrare än att köra med den vanliga klientprogramvaran.