Hero Image

Opac i ständig förändring

SUB har traditionellt arbetat mycket på sin OPAC.

Länge körde man Voyagers egen - WebVoyage, som fortfarande rullar.

Så småningom, jag vet inte när, ersatte man dåvarande lösning med en egen lösning som, med hjälp av Screen Scraping, gjorde bibliotekskatalogen till en naturlig del av den övriga webbplatsen.

När jag började på SUB i januri 2010 hade man precis sjösatt sin nya söklösning, baserad på Libris XSearch. Detta var första gången som sökindexet inte längre fanns som en del av bibliotekssystemet lokalt på universitetet. Många av beställningsdelarna och postvyn kom fortsatt från den screenscrapade varianten och gör så än idag.

I och med övergången till den nya webben 2011-2012 tog vi återigen hem sökindexet, nu i form av en lokal sökmotor, Solr, som uppdaterades dagligen med data från Libris. Det är den som försvinner på fredag.

Ganska snart kom vi fram till att vi inte skulle fortsätta att bygga söktjänster själva, utan istället fokusera på leveransen av materialet. Därför släpper vi nu söktjänsten och våra användare får återigen söka i LIBRIS sökindex, men denna gång mer explicit.

Till nyåret 2015/16 kommer det att förändras igen när vi ersätter Voyager med Open Source-bibliotekssystemet Koha. Då kommer vi fortsatt ha Libris som söktjänst medan beställningarna kommer att hanteras av Koha och det servicelager som vi kommer att ta fram och som kommer att förse Koha med den funktionalitet som idag saknas. För användarna kommer det dock inte bli någon större skillnad då beställningsdelarna kommer att anpassas till webbplatsens utseende.

Men det slutar inte där, för vi vet redan nu att nuvarande Libris kommer att ersättas av en ny arkitektur, Libris XL, med ett nytt publikt sökgränssnitt. Detta nya sökgränssnitt är idag i ett tidigt utvecklingsskede, och hittar vi inte på något annat före dess så kommer vi sannolikt att använda Cherry.