Hero Image

FOLIO UUID

Sk%C3%A4rmbild%20fr%C3%A5n%202023-04-10%2020-05-01 FOLIO UUID är en Python-modul som möjliggör skapandet av förutsägbara - deterministiska - UUIDn för FOLIO migration tools och annan Python-kod där man utifrån från ett ID från det tidigare systemet och ett antal parametrar knutna till FOLIO-tenant:en kan skapa unika UUIDs, men där de blir samma varje gång det skapas. Det här kan vara bra i ett flertal scenarier, men framförallt när man vill ersätta objekt i FOLIO med nya varianter utan att behöva söka upp objektet i FOLIO eller när man vill skapa länkar till FOLIO, eller åstadkomma vidarepekning (redirects) från äldre länkstrukturer såsom en gammal OPAC.

Från Readme.MD

The UUIDs (v5) are contstructed in the following way:

  • The namespace is the same for all "Folio UUIDs": 8405ae4d-b315-42e1-918a-d1919900cf3f
    • The name is contstructed by the following parts, delimited by a colon (:)
    • OKAPI_URL This should be the full OKAPI Url including https. Example: https://okapi-bugfest-juniper.folio.ebsco.com
    • OBJECT_TYPE_NAME This should be the name of the type of object that the ID is generated for. In plural. the file folio_namespaces.py in this repo has a complete list of the ones currently in use. Example: items
    • LEGACY_IDENTIFIER This should be the legacy identifier comming from the source system. The library will perform some normalization* of the identifier if it is a Sierra/Millennium identifier. Example: i3696836

The normalization strips away any dots (.), check digits and campus codes from the identifiers