Hero Image

Använd biblioteksvakterna som referensgrupp

Under förkonferensens ickekonferensdel talade vi om användartester och om svårigheterna att knyta till sig en beständig referensgrupp. Några använde sig av sina biblioteksvakter med mycket goda resultat. Det låter som en bra idé.

Med biblioteksvakter menar jag de studenter som på olika sätt bemannar biblioteket. Oftast arbetar de med bokuppsättning, men många får utföra mer kvalificerade uppgifter.

Det är administrativt enkelt att använda sig av biblioteksvakterna. De finns redan med i lönesystemet, så du slipper administrera olika belöningar såsom biobiljetter. De kommer att finnas tillgängliga för en längre tid eftersom de flesta biblioteksvakter behåller arbetet hela studietiden.

Baksidan är väl då att de på många sätt redan är inne i systemet och i sättet att tänka. De är knappast några ickeanvändare, och deras återkommande besök till ett fysiskt bibliotek påverkar sannolikt deras beteende. De representerar inte heller forskarna. Trots detta tror jag att nyttan med att ha samma referensgrupp att återkomma till med förslag på systemförbättringar väger över.