Hero Image

Cucumber på Stanford

Under min blixtpresentation lade jag in en reklampaus för Cucumber. Jag hann inte mer än att på knagglig engelska säga det är något som gör det roligare att skriva tester. Nu verkade det inte vara en fullständig nyhet, men av IRC-kanalen att döma så var det uppskattat.

Bra då att det idag var en hel presentation om ramverket, och det med en bra bibliotekstwist. Naomi Dushay vid Stanford berättade om hur hon använder Cucumber för att testa relevansrakningen i deras katalog: När en bibliotekarie påtalar att något inte kommer upp när hon söker efter det så sätter de sig ner tillsammans och skriver ett Cucumber-scenario för hur det borde fungera. Sedan skruvar utvecklarna på relevansrankingen och ser till att scenariot går igenom. Får förändringen andra scenarion att inte längre fungera så går de tillbaka och ber bibliotekarien att välja vilket scenario de tycker är viktigast.

Naomi utgångspunkt var att det egentligen borde vara obligatoriskt att ha ett ramverk av tester innan man börjar skruva på relevansrankingen i sitt system.
De använder Cucumber för att testa systemet det hela vägen genom stacken. Från gränssnittet in i tjänsten och tillbaka.
Massor av godis om hur man skriver feature files för relevanstestning finns på hennes hemsida