Hero Image

bibliotekarien-flyttar-till-umbraco

Läser du detta så innebär det att Bibliotekarien flyttat till Umbraco från Drupal.

Jag har som mål att bygga allt själv från scratch för att se hur långt jag kan komma utan moduler. Det har dessutom blivit enklare eftersom MultiNodePicker kommer in i kärnan i och med Umbraco 4.8

Inga brutna länkar

Alla länkar till texter bör vara bibehållna tack vare umbracourlalias. Länkar till bilder, kodexempel samt till Mediaplaneringen kommer inte att vara desamma utan att måste bytas ut på de ställen de refereras.

Responsive design

Som grund för mallarna använder jag Skeleton - A Beautiful Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development. Jag kommer inte att snöa in så mycket på mallar. Det verkar fungera. Jag har anpassat bilden i sidhuvudet efter vilken upplösning som besökaren har, men i övrigt har jag inte gjort så mycket.

Kommentarer som dokument

Jag kommer att försöka hålla mig från egna databastabeller så långt det är möjligt. Därför kommer kommentarerna att hamna under respektive blogginlägg som vilka sidor som helst. Om det kommer några. Robotkontrollen kommer från Google Recaptcha och är kanske inte den enklaste att ta sig förbi.

RSS som sidmall och Razor

RSS-flödet består av en sidmall och lite Razor. Alternativet hade varit att använda Umbraco Base eller en HTTPHandler men det blir enklare att administrera så här. RSS-flödet är upplänkat till FeedBurner.

Problem jag stött på så här långt

De importerade blogginläggens datum strular. Det är inte helt enkelt att fuska fram datum i Umbraco och därför måste de gamla inläggen ha ytterligare en egenskap för deras ursprungliga publiceringsdatum. Det får sedan konsekvenser när man ska lista de nya och de gamla inläggen tillsammans genom att det blir svårsorterat.