Hero Image

Serifa typsnitt på bildskärm är inte längre fel

Han är tidigt ute, men användbarhetsgurun Jakob Nielsen har börjat luckra upp en av de mer grundläggande riktlinjerna för webbdesign och design av datasystem i överhuvud taget. Det är numera inte länge helt förbjudet att använda serifa typsnitt.

Undantaget är än så länge väldigt begränsat. Det gäller datorer, läsplattor och mobiltelefoner med skärmar där upplösningen ligger kring och över 300dpi. Den enda datorskärmen med något som liknar den typen av upplösning sitter idag i en dator från Apple och Nielsen har inga stora förhoppningar om att det ska lossna på marknaden för datorskärmar ännu på ett tag.

Rekommendationen är att för lösningar som siktar mot läsplattor och smarta mobiltelefoner med högre upplösning kan man släppa på kravet att avstå från serifa typsnitt och istället låta andra värden gå före.

Naturligtvis gäller det att testa läsbarheten i alla lägen. Gärna med hjälp av Nielsen Norman Group...