Hero Image

En dag om Summon

Det var en välarrangerad och lärorik dag på Chalmerska Huset i Göteborg. EDIT: Alla var där. Det kändes som om alla var där.

Temat för dagen var Chalmers arbete med att implementera Summon. Resultatet ser man här. Summon är en så kallad kommersiell databrunn från Serials Solutions.

Matt Drury från Serials Solution inledde.
Han tryckte på att det här är en produkt som tagits fram oberoende av andra. De såg ett behov... Myntade termen Discovery Layer... "Summon is a Google for libraries" osv osv. Jag lyssnade inte så aktivt efter hans inledning vilket var lite synd.

Daniel Forsman från Chalmers bibliotek presenterade projektet. 5-6 personer ingått i teamet. Alla har kunnat fortsätta med sina vanliga uppgifter parallellt, så de ser det inte som särskilt resurskrävande.

"Va? ska vi inte ha en särskild lista över våra tidskrifter?" Var en vanlig reaktion från personalen. Det är ett nytt paradigm, och alla är inte med på tåget.

De vill ha en hostad lösning. Inte behöva hålla med teknik och kompetens. Mycket handlar nog om att de vill ha en snabb lösning i väntan på framtiden. Daniel och Summons representanter lade mycket tid på att ironisera över de som vill kunna skruva på relevansrankingen. Jag förstår deras argument och håller med om att det är onödigt i den här typen av färdig produkt man köper på hyllan.

Daniel är duktig på att förankra det han talar om i olika rapporter och i verkligheten. Man får verkligen intrycket av att han gjort sin läxa ordentligt.
Biblioteken har blivit bortkopplade från informationssökningen. (Ithaka) Discoverylösningar är ett sätt att ta tillbaka "förlorad" mark. Eller åtminstone att ta hand om de som trots allt använder bibliotekens hemsidor.

Daniel presenterade olika siffror. 26% har utlånningen gått ned sedan 2004. Han menar att detta är mer en reflektion av hur mycket och vilka böcker som köps in än av att användarmönstren förändras. Klassuppsättningar med kurslitteratur skulle få utlåningsstatistiken att skjuta i höjden oavsett hur många som drabbas av iPad-febern. Siffror han framhöll var att 0,2% av Chalmers bestånd återfinns i LIBRIS och att de lägger mer än 90% på elektroniskt material. Om jag minns rätt så gick 1.8% av mediebudgeten till tryckta böcker 2010.

Några läsvärda rapporter som refererades hittar man här:

Daniel påtalade hur verksamhetskritiska vissa system är för oss. Det låter så självklart, men jag tror inte biblioteken agerar som om det vore fallet. Proxy- och länkserver är goda exempel. Jag är av uppfattningen att man borde ha mer tydliga systemförvaltningar där någon i verksamheten har ett tydligt ansvar. Man planerar in serverbyten, systemuppgraderingar och utbildningar. Man åker på användargruppsmöten och håller sig ajour om utvecklingen. Man borde också se utanför det egna systemet, titta på konkurrerande system så man kan initiera ett leverantörsbyte om det är aktuellt. Det är också viktigt att man ser utanför den egna horisonten och letar efter integrationsmöjligheter mot andra system. Allt det här och mycket mer borde skrivas ned och följas upp. Men utan att det blir onödigt mycket pappersarbetet. Det är inte pappersprodukterna som är det viktiga utan arbetssättet. När jag arbetade på Riksdagsbiblioteket var det här något som man försökte initiera. Vi testade det i begränsad form inom sökmotorförvaltningen med goda resultat.

Daniel uppmanade oss att Sprida "systemriskerna" över flera leverantörer. Det gör att man får bättre överblick när de nya system kommer. "Do the homework - Don't lock yourself in."

De hade inför köpet av Summon försökt identifiera vilka resurser som var viktigast att få med. Ett kriterium var att de resurser som används mest sannolikt också är viktigast.

Lars-Håkan Talade om erfarenheterna kring sitt arbete med synkronisera SFX med 360 Core.

360 core verkar inte hantera tidskriftern ned på volym- och nummernivå. Man arbetar utifrån datum istället. Man kan aktivera arkiv/back files.

360 Core har en bättre motsvarighet till Miscelleanous free e-journals som är en viktig och mycket välanvänd resurs hos Chalmers.

För en SFX-administratör som Lars-Håkan så är 360 Cores gränssnitt säkert intuitivt...

Marie XXXX talade om exporten av bibliotekskatalogen. Det var en hel del saker de åtgärdat, men det verkade inte ha varit alltför bliodigt. Exempel på saker som inte blivit rätt var felaktigt använda 502-fält som fick Summon att ta studentuppsatserna för avhandlingar.

Genom att Summon verkar bete sig lite som en och samma lösning för alla bibliotek/kunder måste man leva med (vissa) generella lösningar som gäller för alla kunder. Materialtyp är en sådan sak där det från början inte fanns någon materialtyp alls för studentuppsatser.

De har tagit fram appar genom Widgetbox.

Daniel uppmanar oss att titta på vad folk faktiskt söker efter. Först när man upprepar de vanligaste sökningarna och ser vad användarna ser kan man börja dra slutsatser kring relevansen. Daniel hade generellt en väldigt ljummen hållning kring att bibliotekarierna ska in och skruva på relevansrankingen. Det är det inte alla som håller med om.

En forskare hade hört av sig och anmärkt att hon inte nämndes först i de poster där hon varit den mest prominente författaren. Det är inte helt lätt att åtgärda ett sådant "fel": Summon visar inte allt rätt. Exportformaten från de olika källorna har inte möjlighet att uttrycka detta, katalogiseringen hos källan kan vara bristfällig.

Ett liknande "fel" är hanteringen av diakritiska tecken. Det finns så många felkällor att det är svårt att gå till botten med varför det i slutändan inte fungerar. Först kan dokumentet vara skrivet medvetet med diakriterna borttagna. Sedan kan de ha försvunnit i och med katalogiseringen eller dikitaliseringen. Nästa anhalt är exporten/importen, där det sannolikt sker en tvätt av ogiltiga tecken. Nästa anhalt är summons sammanslagning av poster till en "superpost" med det bästa av flera världar. Om de inte prioriterar diakriterna rätt där så är det sannolikt att de försvinner. Slutligen gäller det att sökmotor och gränssnitt kan hantera tecknen på riktigt sätt. Det finns helt enkelt många felkällor på vägen.

En brist i Chalmers implementering är att länkservern inte kan utnyttjas maximalt. De kan inte visa om en post från det institutionella arkivet är elektronisk eller inte. Detta kan man naturligtvis lösa på flera sätt utan att behöva köpa Serials Solutions länkserver.

Daniel talade om hur de såg på användarkonton och funktioner för att hantera referenser. Deras hållning var att referenshantering hör hemma i referenshanteringssystem och ingen annanstans. De lägger ned mycket tid på att utbilda forskare och studenter i dessa verktyg. Jag håller verkligen med. Tyvärr ha det framkommit att SFX inte kan hantera exporterna till EndNote och RefWorks så väl som man kunde tro. Det har annars varit vår lösning på problemet. Jag har inte undersökt det själv än, men jag anar att det är som annars med SFX. Är det knapert med information i OpenURL:en så blir resultatet därefter. Fortsättning följer.

En annan nackdel med att sitta på en delad lösning svårigheterna med att ändra textsträngar i gränssnittet. De har bara ändrat det mest nödvändiga i väntan på att fler svenska kunder ska komma in.

Konstigt uttalande av Serials Solutions: "The Summon API is Open Source" Jag vet att deras API-specifikation är öppen, men jag tvivlar på att källkoden till API:et går att hitta på GITHub.

Det finns några initiativ till användargrupper: Summon Nordic user group och Summon Community Wiki.

Chalmers ska starta ett projekt i vår kring hur de listar databaser. Det är nog något vi kunde samarbeta kring. Daniel nämnde en självklar sak som jag inte tänkt på tidgare, men proxy-servern måste förstås ingå i arbetet med att se över var vi sparar information om databaserna. Vi måste tänka på hur och varifrån konfigurationerna hämtas. Till ERM-systemet, Sökmotorn, MetaLib, LIBRIS, CMS:et får vi lägga proxyn.

Daniel talade inte så mycket om de andra systemens nackdelar. En viktig sak för Chalmers i valet var att de ville ha en snabb implementeringsprocess. Summon lovar att det ska gå på sex till åtta veckor. Det är nog ungefär vad det tog för oss med att implementera EBSCO Discovery Service också. Och då sinkade jag processen en del med min semester.

En sak som de poängterade från Serials Solutions håll var att de inte försökte framhäva någon särskild leveratörs material framför annat material. Slutsatsen blir då att andra gör det. Vi tycker vi sett sådana tendenser, men det är inte bekräftat ännu.

Update: Delar av de presentationer som visades finns här