Hero Image

Medieplanering made easier

Vi har förbättrat verktyget som förenklar arbetet med att räkna fram nyckeltal för medieplanering.

Istället för att låta varje bibliotekarie ta ut varsin rapport över sina ämnen i Excel så kan man skicka de fullständiga cirkulations- och beståndssiffrorna (över en valfri tidsperiod) från bibliotekssystemet till verktyget. Sedan kan man sekundsnabbt skapa de rapporter man behöver.

Här finns en kort powerpointpresentation som visar några olika rapporter.

På att-göra-listan står:

  • Förbättrad visning av trädstrukturen. Internet Explorer gillar inte den nuvarande lösningen.
  • Möjlighet att färgkoda tabellceller utifrån ett visst värde. Ett värde man själv ska kunna sätta.
  • Fler rapporter:
    • Möjlighet att filtrera fram hyllor som har nyckeltal över respektive under en viss nivå.
  • Göra det möjligt för biblioteken att själva ladda upp sin data till systemet.
  • Att bygga om till en Drupal-modul för att underlätta åtkomst och administration.